Ing. arch. Bc. Jan Turina, DiS.

autorizovaný architekt

 

Absolvent Vyšší odborné školy ve Volyni, dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu a fakulty
architektury ČVUT, absolvent kurzu Navrhování pasivních domů pořádaného Centrem pasivního domu.

 

Od počátku profesní dráhy se zabývá udržitelnou výstavbou se specializací na oblast dřevostaveb. Od roku 2010
 spolupracuje s architektonickým ateliérem Jana Brotánka. Hlavní činností jsou návrhy a projekty staveb pro bydlení,
 výrobu i občanskou vybavenost s důrazem na dopady na životní prostředí, kvalitu urbanistického, architektonického,
konstrukčního a materiálového řešení.

 

https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-bc-turina-jan

 

http://www.brotanek.com/

 

© JTA 2015